Adgangsforhold

Tilgængelighed og handicapforhold

Der findes parkeringspladser til personbiler og busser på sydsiden af museet. Der er mulighed for af- og påsætning umiddelbart uden for hovedindgangen.

 På museet forefindes handicaplift, elevator og handicaptoilet.

Kørestol kan lånes ved skranken. Meget store motoriserede kørestole kan være vanskelige at manøvrere i museet.
 
Barnevogne uden drejelige forhjul er ikke tilladt i museet. Der kan lånes klapvogne med drejelige forhjul og der er indendørs plads til at parkere egen barnevogn imens.
Museet modtog i 1995 FN's handicappris.