Workshop med Eli Benveniste

Lørdag d. 7. - søndag d. 15. april

  • Workshop 2016
  • Workshop
  • Workshop 2017

Eli Benvenistes 8. workshop på Bornholms Kunstmuseum!

Er du keramiker, billedhugger som tidligere har beskæftiget sig med ler eller kunstner, som er interesseret i skulptur og som gerne vil lære lerets muligheder bedre at kende?

Så har du nu mulighed for at komme med på en af billedhugger Eli Benvenistes populære modelleringsworkshops, hvor du bliver udfordret i dine vante arbejdsprocesser og får hjælp til at virkeliggøre dine visioner.

Museumsgæster er selvfølgelig mere end velkomne til at kigge med fra sidelinien i museets åbningstid.

 

Eli skriver:

I år beskæftiger kurset sig med udtrykket i leret.

Når vi modellerer en krop – hvad enten det er en menneskekrop eller et dyr, kan vi vælge at modellere efter model eller efter vores egen forestilling.

Vi kan sigte efter at det vi laver, skal være så naturalistisk som muligt og gå op i proportioner og anatomi. Det tager lang tid at mestre, men er et medrivende studie i sig selv. Men vi kan også vælge at gribe det an fra en hel anden vinkel og sigte efter at det vi laver skal have et bestemt udtryk.

Det kan være en tilstand eller et begreb som har betydning for os, som vi kan genkende i os selv. Det kan være begreber som kærlighed, indre ro, omsorg og mod, glæde, venskab og humor eller på den mørke skala: Galskab, jalousi, melankoli, ignorance, institutionens stramme rammer, fortvivlelse og frustration eller hvad med allegorierne de syv dyder i forhold til de syv dødssynder.

Eller udtrykke karakteren i et menneske.

Men det kan også være et helt abstrakt udtryk, som ikke tager afsæt i en organisk form, men nærmere er en arkitektonisk konstruktion eller landskab - et objekt der arbejder med sit omgivende rum, en skulptur der udtrykker et metafysisk rum, en meditativ tilstand hvor bevægelse og balance driver værket.

Det kan være ekspressivt, som det kan være et stille udtryk, men det er mit bud, at det gerne må give noget fra sig og ikke være ”privat” - at det vi laver, skal kunne genkendes i os alle. – Det er lige så nemt som det er svært, men kræver at man tager springet…

Hvordan anvender vi leret bedst til at udtrykke en given tilstand? Der er mange måder at gøre det på, men at efterligne er ikke en af dem – det er skal ”være”. Hvis udtrykket virker tilstrækkeligt overbevisende er det ikke rigtigheden af en arms nøjagtige længde og brede der betyder noget længere - den kan blot angives som en størrelse. Det er intentionen der bliver aflæst af den andens blik og et overbevisende udtryk er en genvej til forståelse. Til det skal vi bruge vores intuition og forestillingsevne.

I forløbet vil forskellige øvelser forekomme, der har til hensigt at åbne vores øjne – for hvad er det egentlig vi ser? Selv om enhver ser med sin erfaring, kan vi alligevel forsøge at blive bredere i blikket og gå ned i de fine detaljer og udvide vores blik her.

Og for at forstå hvilke parametre vi bruger når vi bedømmer et objekt, skal vi øve os i at beskrive det vi ser med et kritisk og analyserende blik på forskellige genstande.

Vi skal arbejde med forskellige måder at modellere på: få leret til at være blot ler – få leret til at udtrykke forskellige stofligheder og som sagt få leret til at udtrykke en sindstilstand. Det er en bold jeg kaster i luften. Men det er op til enhver at følge kursets tema eller ej. Er du selv på sporet af noget interessant og har du blot brug for teknisk vejledning er det den hjælp du får.

Som tidligere, er teknik og metode en del af kursets omdrejningspunkt. Jeg underviser i hvordan man kan bygge en massiv ler-skulptur op ved brug af både ydre støtter og en indre struktur, der fjernes før brændingen. Jeg vil demonstrere, hvordan man kan udhule skulpturen uden at skille den helt ad og hvordan man kan få den til at fungere som skulptur igen, hvis den skal brændes i flere dele. Herefter hvordan man kan formindske samlingerne så de kun kan anes når de, efter brænding, limes sammen med stenlim.

 

Praktisk information:

Vi starter undervisningen hver dag efter frokost kl. 12.30 og kan arbejde videre indtil 16.45, tirsdag - søndag hvor museet lukker kl. 17.00.

Men I skal være velkomne til at komme tidligere på de dage museet åbner kl. 10.00.

Som i de andre år underviser jeg først efter kl. 12.30, men vil som regel også være tilstede i formiddagstimerne.

Museets øvrige gæster er i åbningstiden velkomne til at komme ned og se på workshopdeltagernes arbejde!

Kurset er tilsigtet keramikere eller billedhuggere som tidligere har beskæftiget sig med ler, eller til kunstnere som er interesseret i skulptur, og som gerne vil lære lerets muligheder bedre at kende.

 

Tilmelding til: elibenveniste@gmail.com - Mobil: 3112 0180 

Pris: 3000 Kr. - Ler vil være tilgængeligt, men er ikke inkluderet i kursusprisen.

Depositum på 1000,- betales ved bekræftelse af tilmelding til kontonummer: Reg. 3121 Kontonummer 4170 803620 eller med Mobilepay på 31120180

Ansøgning om værelse på Svanekegården er mulig, så længe der er frie pladser.