Kunstfaglig leder

Bornholms Kunstmuseum - en af Danmarks smukkeste arbejdspladser søger kunstfaglig leder!

  • Bornholmermalerne Bornholms Kunstmuseum
  • Bornholm Art Museum 6 Photo Bynke Maiboell JPG
  • Sommer Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Kunstmuseum søger en kunstfaglig leder med tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.

Stillingen ønskes besat af en kunsthistoriker og gerne med relevant forskningserfaring.
Vi tilbyder en nyoprettet stilling med en righoldig opgaveportefølje på et spændende kunstmuseum. Her vil du skulle arbejde selvstændigt med strategi, forskning, tilrettelæggelse og gennemførelse af udstillinger, publicering, medvirken i faglige netværk i ind- og udland og indgå i udviklingen af en af Bornholms vigtigste attraktioner.

Der er tale om en fast stilling, som er normeret til 37 timer ugentlig. Skæve arbejdstider må forventes.
Løn efter aftale. Den kunstfaglige leder refererer til museets direktør.

 

Vi søger en kunstfaglig leder med følgende kvalifikationer:

  1. Indgående kendskab til dansk kunst fra midten af 1800-tallet til nutiden.
  2. Lyst og evne til udvikling af museets faglige profil, herunder ansvar for faste og skiftende udstillinger, museets forskning og de fælles udstillinger på tværs af kunst- og kulturhistorie i samarbejde med Bornholms Museum.
  3. Stærke projektlederkompetencer og erfaring med opgaver, der omfatter planlægning og gennemførelse af udstillinger fra ide til færdig udstilling, herunder fundraising, budgetlægning og økonomistyring.
  4. Netværk og erfaring med museumssamarbejde i ind- og udland.

 

Personprofil:

Du er imødekommende, pragmatisk, ansvarlig og struktureret. Det er afgørende, at du har gode samarbejdsevner. Du skal både kunne gå forrest og indgå naturligt i det daglige uformelle samarbejde. Vi lægger vægt på din evne til at vise tillid og fleksibilitet i forhold til kolleger på tværs af faglige ståsteder.Om museet:

Bornholms Kunstmuseum er fagligt fokuseret på kunst og kunsthåndværk med relation til Bornholm.

Bornholms Kunstmuseum er et moderne kunstmuseum i fantastiske rammer. Disse udvides i perioden frem mod 2023-2024 med en afdeling for lys samt et bygningsfællesskab med Bornholms Museum. Du vil altså indtræde i stillingen midt i en omstillingsperiode, hvor der er meget store forventninger til videreudviklingen af museets særlige samlinger og rammer, og du vil have stor mulighed for at forme og udvikle Bornholms Kunstmuseums indhold og profil.

Bornholms Kunstmuseum er et statsanerkendt museum, der modtager driftsstøtte fra Bornholms Regionskommune og staten/Slots- og Kulturstyrelsen. Du kan læse mere om museet og det store fælles museumsprojekt, Bornholms Museumscenter i Rø, på www.bornholms-kunstmuseum.dk

Bornholms Kunstmuseum ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund, til at søge jobbet.

Det er en væsentlig fordel for varetagelsen af jobbet, at man er eller bliver bosiddende på Bornholm.

 

Ansøgning:

Ansøgningen med CV, eksamensbevis og andre relevante bilag (bilag gerne som en samlet fil) sendes til jobansogning@bornholmsmuseum.dk

Ansøgningsfrist: 1. april 2020.

 

Samtaler planlægges tentativt gennemført d. 17. og 18. april. Ansøgere vil modtage en bekræftelse på vores modtagelse af ansøgningen.

Henvendelser i forbindelse med stillingsopslaget kan ske til museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen, der fra 1. oktober varetager stillingen som direktør for såvel Bornholms Kunstmuseum som Bornholms Museum. Mail: jbh@bornholmsmuseum.dk eller på tlf. 25601164.