Medarbejdere og copyright

Museets ansatte:
 
Museumsdirektør Lars Kærulf Møller

Administrationschef Vibeke Dam Andersen

Museumsinspektør Mathilde Renberg

Chefkustode / Butiksansvarlig Mathilde Rønne Kolerus Lindvad

Kustode Iben Birch Bech

Kustode Gudrun Edvardsen

Kustode Maria Grønkjær

Kustode Thea Riis Pedersen

Kustode Sanne Prag

Kustode Marie Kettel

Driftsansvarlig Sebastian Lissau Lund

Rengøringsassistent Jane Andersen

Serviceassistent Hans Dalsgaard

Servicemedarbejder Kenn Andersen

 

Sitets fotografiske materiale :
Bynke Maibøll © Bornholms Kunstmuseum

Værkfoto:  Simon Lautrop

 

Henvendelse vedrørende web:

post@bornholms-kunstmuseum.dk