Vores samling

  • Sm Lars Hansen Selvportræt

 Lars Hansen, selvportræt 1862

Bornholms Kunstmuseums permanente samling består af kunst og kunsthåndværk med tilknytning til Bornholm. Billedkunsten i samlingen spænder tidsmæssigt fra starten af 1800-tallet og frem til nutiden med tyngdepunktet på Bornholmermalerne - en gruppe af kunstnere, der arbejdede på øen i første halvdel af 1900-tallet.

Museets værker af Bornholmermalerne giver et fyldigt indtryk af modernismens gennembrud i kunsten. Men også den ældre og nyere del af samlingen med både maleri og skulptur giver et rigt og facetteret billede af kunstlivet på Bornholm.